گزارش تصویری حضور فرماندار ویژه طبس طلایی مقدم و استاندار خراسان جنوبی در منزل شهید محمد جواد قدیر زاده

گزارش تصویری حضور فرماندار ویژه طبس طلایی مقدم و استاندار خراسان جنوبی در منزل شهید محمد جواد قدیر زاده

یزدفردا “طلای مقدم فرماندار ویژه طبس به همراه استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسئولین شهر طبس قبل از انجام جلسه تودیع و معارفه طلایی مقدم به عنوان فرماندار ویژه طبس و معاون استاندار خراسان جنوبی در منزل شهید محمد جواد قدیر زاده حضور یافتند 

 

 

 

 

 

 

سرویس عکس یزد فردا / طبس / عکاس :سعید  قلی زاده 

قلی زاده 

گزارش تصویری حضور فرماندار ویژه طبس طلایی مقدم و استاندار خراسان جنوبی در منزل شهید محمد جواد قدیر زاده

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز