"چهارمین کنگرۀ بین المللی حقوق پزشکی" در دانشگاه یزد برگزار شد

“چهارمین کنگرۀ بین المللی حقوق پزشکی” در دانشگاه یزد برگزار شد

در این همایش وزیر دادگستری با محوریت حقوق در عرصه‌های گوناگون و استاندار یزد با موضوع فناوری های نوین و توسعۀ علمی، به ایراد سخن پرداختند. گفتنی است کنگره بین المللی حقوق پزشکی در دو روز با محورهای حقوق در پژوهش های ژنتیک، ژنتیک پزشکی و چالش های حقوقی، حمایت قانونی از ذخایر ژنتیکی و پیامدهای حقوقی آن، در دانشگاه یزد برگزار می شود.

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز