پیام مهندس طلایی مقدم به طبسیها

پیام مهندس طلایی مقدم به طبسیها

به گزارش خبرنگار یزد فردا در طبس: سید مهدی طلایی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس در پیامی همدلی و همزبانی دولت و ملت،همصدایی مردم و مسئولین را اصلی ترین رمز موفقیت و لازمه تحقق اهداف چشم انداز در شهرستان دانست و خواستار وحدت و همدلی تمامی اقشار جامعه شد.

                                                   بنام خداوندبخشنده مهربان سلام برطبس سلام برزادگاهم سلام بردیهوک ودستگردان ودرود بر روستاییان ،کشاورزان ودامداران دریک کلام سلام وعرض ارادت به همشهریان عزیز ،اینک که بامشی خداوندبخشنده مهربان افتخار خدمت گزاری درزادگاهم طبس عزیزفراهم گردید آرزومندم بتوانم همگام بامردم ومسئولین استان وشهرستان به ویژه اقشارمختلف مردم باهردیدگاه ونظر،استاندارمعززجناب اقای مهندس پرویزی،امام جمعه گرامی جناب اقای حجه الاسلام مهاجریان،نماینده محترم مردم شریف حوزه انتخابیه درمجلس شورای اسلامی جناب اقای دکتر امیرحسنخانی ،شهرداران ودهیاران،شوراهای اسلامی شهرهاوروستاها درسایه الطاف الهی گامی بلنددرراستای ایران عزیزمان علی الخصوص طبس بلندآوازه بردارم.به طوریقین همدلی وهمزبانی دولت وملت،همصدایی مردم ومسئولین اصلی ترین رمزموفقیت ولازمه تحقق أهداف چشم انداز درشهرستان خواهدبود. لذادست تک تک احادمردم ومسئولین رابه گرمی می فشارم وازندای وحدت وهمدلی که درروز سه شنبه مورخ ١٣٩۵/٨/١٨ درمراسم معارفه ودرجوارآستان مقدس حسین ابن موسی الکاظم درآسمان طبس طنین اندازشد باآغوش بازاستقبال می نمایم.درپایان ضمن تشکرازحسن اعتماد استاندارمعزز ووزیرمحترم کشور ،ازتمام همشهریان وعزیزان أعم ازحقیقی وحقوقی که به طرق مختلف محبت واظهارلطف خودرابیان نموده اند صمیمانه سپاسگزارم.

                                                سیدمهدی طلائی مقدم

معاون استانداروفرماندارویژه طبس

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز