پور محمدی : به زودی منشور حقوق شهروندی رونمایی خواهد شد

پور محمدی : به زودی منشور حقوق شهروندی رونمایی خواهد شد

 حجت اسلام پور محمدی وزیر دادگستری در افتتاحیه چهارمین کنگره بین المللی حقوق ژنتیک که در دانشگاه یزد برگزار شدگفت  :

پرداختن به همه موضعات در حوزه پزشکی اهمیت زیادی دارد زیرا که با اصل زندگی مردم سر و کار دارد ، مهم ترین وظیفه قانون هم دفاع از حق اصلی حیات است ، برای این کنگره هم حدود چهارصد مقاله علمی آماده شده است که پنجاه مقاله از این تعداد مقرر شده است که ارائه شود .

پور محمدی در ادامه گفت : در بحث حقوق هم باید ابتدا باید فعالیت های علمی وجود داشته باشد تا بعد بتوان حقوق آن را مشخص کرد ، این موضوع هم موضوع تازه ای است که باید به آن پرداخت و موضوعات سلامت و اقتصاد آن را در نظر داشت ، این حجم از مقاله ای که ارئه می وشد یعنی جامعه علمی کشور به این موضوع اقبال دارد و این نشان از اهمیت موضوع است ، جامعه ای موفق است که داشن و علم به وفور در آن یافت شود ، ذهن جامعه در مورد تحقیق و پژوهش باز باشد ، اگر کسی می خواهد جایگاه ممتاز تری در جهان پیدا کند باید از بزرگراه علم عبور کند ؛ ایران در نانو تکنولوژی جایگاه ششم دنیا را دارد  ، در موضوعات هوا و فضا و فعالیت سایبری هم رتبه خوبی داریم ، علم هر کجا وارد شود سرعت را بالا می برد ، از آن موقعی که صنعت و ماشین صنعتی تولید شد نظام حقوقی را بر هم ریخت زیرا که تولید انبوه تمام مناسبات اجتماعی را بر هم می زند و تولید انبوه بسیار اثار مفصلی دارد ،  نظام حقوقی در دوران صنعت و پسا صنعت نظام متفاوتی است حالا هم دنیای حقوقی دیگری بوجود آمده است به نام حقوق مالکیت فکری و صنعتی  . علم ژنتیک هم در همین دنیا قرار می گیرد و کار بسیاری در این زمینه داریم .

 وزیر داد گستری در پایان گفت : امروز تمدن با همه توسعی که داشته است نمی تواند مشکل گشای زندگی انسان ها باشد ، رشته های مختلفی ئکه در علوم انسانی مطرح است باید پا به پای تمام رشد های علمی پیش برویم زیرا که اگر این حوزه هم پیشرفت نکند کل آن پیشرفت علمی هم زیر سوال می رود دنیای علوم انسانی پیچیده تر است چون با حقیقت زندگی بشری سر و کار دارد و در آزمایشگاه هم قابل اندازه گیری و اثبات نیست .

مباحث حقوقی را با جدیت پیگیری می کنیم ، شورای حقوق مالکیت را در کشور راه اندازی کرده ایم حقوق کودک را در حالی پیگیری هستیم  اهتمام عمده و اساسی در پایبندی و پیگیری به حقوق مردم و جامعه بشری هستیم

رئیس جمهور هم قول دادند تا به زودی منشور حقوق رو نمایی شود هرچند این روند کمی طول کشیده است اما این کار حتما انجام خواهد شد 

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز