پلمب شش کافی نت غیر مجاز در یزد

ماموران اداره نظارت براماکن عمومی در بازدید از سی ودو واحد صنفی مربوطه شش کافی نت را به علت رعایت نکردن قوانین ونداشتن پروانه کسب پلمب کردند.

به گزارش یزدی نیوزرئیس پلیس امنیت عمومی استان یزد گفت:ماموران اداره نظارت براماکن عمومی در بازدید از سی ودو واحد صنفی مربوطه شش کافی نت را به علت رعایت نکردن قوانین ونداشتن پروانه کسب پلمب کردند.

سرهنگ رضا رضایی با اشاره به اینکه برای سه واحد متخلف نیز اخطار صادر شد ،ساماندهی و جلوگیری از فعالیت غیر مجاز کافی نت هااز اهداف بازدید از این صنف اعلام کرد.

 

منبع: فارس
 

 

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز