ورزشگاه شهید نصیری یزد !!!!

ورزشگاه شهید نصیری یزد !!!!

در حالیکه زمانی ورزشگاه شهید نصیری یکی از بهترینهای ایران محسوب می شد، امروز چه تغییر محسوسی نسبت به سال ۸۴ و زمانی که در لیگ برتر بودیم پیدا کرده؟جز صندلیهای ورزشگاه که با پیگیری رسانه ها و قول مدیرکل وقت به هر حال نصب شد و فرسودگی که کم کم دارد خودنمایی می کند.

بعداز سالها برگزاری مسابقات فوتبال در سطح اول این مملکت،این روزهاکارشناسان فوتبال، داوری در رسانه ها با طعنه وکنایه وتمسخر به گونه ای از ما یاد می کنند که انگار تازه وارد لیگ شده ایم، پسرفت فوتبالی و درجازدن ما از هرمنظر ما نسبت به گذشته که اظهر من الشمسه..!!

جایگاه ویژه و خبرنگاران ورزشگاه شهید نصیری یزد به هرچه بگویید شباهت دارد به جز وی.آی.پی!!

دیروز نعیم سعداوی، سرمربی تیم فولاد خوزستان حاضر به گفت وگو با رسانه ها نمی شد و بیان می کرد که در شان من نیست،اتاق کنفرانس باید صحبت کنم،که به هر حال راضی شد،اما سوال این جاست: دراین چند سال، از نظر سخت افزاری و نرم افزاری برای این فوتبال چه کردیم؟!

هرکسی هم فوتبالی یا غیر فوتبالی دو روزه ایی که می آید به فکر خویش است!!آن یکدلی که می تواند موجب ‌پیشرفت همه باشد هم یافت نشود!هر کس منتقد دیگری است، راهکارتان چیست؟خودتان در حد بضاعتتان برای این فوتبال چه ‌کردید؟با این روش امروز هیچ چیز عاید هیچ دلسوز واقعی ورزش نشود، مگر آنان که شاید هدفی غیر از اعتلای ورزش و فوتبال در سر دارند..!

انشاءالله خیر است.

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز