هر سه وزیر رای اعتماد آوردند

هر سه وزیر رای اعتماد آوردند

نمایندگان ملت به آقای  سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان  تعدا د  ۱۹۳ رای موافق تعداد ۷۲    رای مخالف و تعداد     ممتنع ۹ داده اند بنابر این ایشان برای وزارت  ورزش و جوانان  رای نمایندگان مردم را  اخذ   کردند

نمایندگان ملت به آقای  آشتیانی   به عنوان وزیر  آموزش و پرورش تعدا د  ۱۵۷ رای موافق تعداد   ۱۱۱ رای مخالف و تعداد    ۶ ممتنع  باطله داده اند بنابر این ایشان برای وزارت  آموزش و پرورش     رای نمایندگان مردم را  اخذ کردند

آقای صالحی امیری نیز با ۱۸۰ رای موافق  وزیر ارشاد شد 

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز