نظارت بر دفاتر کارگزاری در دستورکار شورای اسلامی شهر یزد

نظارت بر دفاتر کارگزاری در دستورکار شورای اسلامی شهر یزد

روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد- در جلسه کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد که با حضور نماینده شهردار در شورا، معاونت مالی و اداری ، معاونت معماری و شهرسازی و کارشناسان مربوطه در شهرداری و مسئولین دفاتر کارگزاری برگزار شد، ساماندهی دفاتر کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه در خصوص ساماندهی دفاتر کارگزاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر گردید کارگروهی متشکل از مسئولین و کارشناسان مربوطه تشکیل و مسائل و مشکلات موجود در این دفاتر مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن به شورا ارسال شود.

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز