فراخوان جذب روحانی وظیفه درآموزش و پرورش استان یزد

به گزارش یزدی نیوز آموزش وپرورش استان یزد روحانی وظیفه جذب می کند.

معاون پشتیبانی این اداره کل گفت : دراجرای مصوبه فرماندهی معظم کل قوا مبنی برتسری مقررات خدمت وظیفه روحانیون درامور علمی ، فرهنگی و تبلیغی به وزارت آموزش و پرورش و نظر به مجوز ستاد کل نیروهای مسلح،  آموزش و پرورش استان یزد ازبین روحانیون دارای مدرک سطح ۲ حوزه علمیه ،  روحانی وظیفه جذب می نماید.

علی دهقان بهابادی افزود: مدت خدمت پذیرفته شدگان دراین طرح ۲۴ ماه تمام خواهد بود و پس از این مدت هیچ گونه حق استخدامی برای پذیرفته شدگان ایجاد نمی شود

وی خاطرنشان کرد متقاضیان تا ۲۰ آبانماه با همراه داشتن اصل مدرک تحصیلی مورد تایید شورای عالی حوزه علمیه ومعرفی نامه از حوزه محل تحصیل و سایر مدارک مورد نیاز به اموراداری ادارات آموزش و پرورش محل سکونت خود مراجعه کنند.

 

 

اخبار مرتبط

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز