فاطمی مهران: شورای شهر آینده،جایی برای تغییر است نه تکرار!

فاطمی مهران: شورای شهر آینده،جایی برای تغییر است نه تکرار!

یزدفردا:مهران فاطمی:همانگونه که در گذشته، آمدن افراد مسن،بازنشسته ویا نوعا منتسب به خانواده های ذی نفوذ در عرصه انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاهای استان ، نامزدهای جوان تر را به کنار زد، به طور حتم ورود مجدد آنان نیز، سبب نوعی بازگشت به عقب در عرصه مدیریت شهری و روستایی خواهد شد.در چنین شرایطی ، شهرها و روستاها، برنامه ریزان و تصمیم گیرانی خواهند یافت که همچنان معتقد به راهبردهای ۲۰ سال گذشته هستند؛ در حالی که نمی‌توان این واقعیت را نفی کرد که پیکره اصلی جامعه از نسلی است که دیگر به دنبال تکرار نبوده و تغییر را مطالبه می کند.این نسل به دلیل پیوند با مشاغل تخصصی و تحصیلات دانشگاهی، خود را صاحب‌نظر می‌داند و عموما از نگرشهای انتقادی نسبت به عملکرد گذشتگان برخوردار است و فضای جغرافیایی و زیستگاه خود را در مقایسه با سایر استانها متناسب با تراز و شان والای جوان یزدی نمی داند ، لذا به دنبال خون تازه ای در عرصه مدیریت شهری و روستایی می گردد ضمن تشکر از همت والا و زحمات بی شائبه همه خوبان در شورای اسلامی شهرها و روستاهای استان ،شاید نیاز باشد برای ورود مجددشان تجدید نظری داشته باشند!امروز نیازست که به برخی بگوییم برای رضای خدا هم که شده ورود در انتخابات نکنید و به بعضی دیگر هم بگوییم محض لله بیایید!ولی چه کنیم که همیشه در ایام نزدیک انتخابات بوی گند احساس تکلیف!!! به مشام می رسد!!!به امید شورای شهری که در آن تعهد،تخصص ، برنامه محوری ،جوانگرایی ، نوگرایی و تبلیغات سالم جایگزین اصل و نسب ، قیافه، تبلیغات سنگین با پولهای بادآورده و حمایتهای ناسالم حزبی و شخصیتی بشود!

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

محبوبترین اخبار هفته گذشته

  • No posts liked yet.