عکس:دیدار معاون و مدیریت جهادکشاورزی و دبیراجرایی نظام صنفی با مهندس طلایی معاون فرماندارویژه طبس

عکس:دیدار معاون و مدیریت جهادکشاورزی و دبیراجرایی نظام صنفی با مهندس طلایی معاون فرماندارویژه طبس
دیدارمعاون رییس سازمان ومدیریت جهادکشاورزی ودبیراجرایی نظام صنفی وخزانه دارنظام صنفی با مهندس طلایی معاون فرماندارویژه طبس

اخبار مرتبط

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز