عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، رییس واحد استانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی شد

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، رییس واحد استانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی شد

دکتر محمدحسین امید در این حکم دکتر محمدصالح احمدی استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه یزد را به عنوان رییس واحد استانی یزد دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور منصوب کرد.

دکتر احمدی از دهم خردادماه امسال سرپرستی این واحد را بر عهده داشت.

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز