شرکت هواپیمایی آتا به عنوان غرامت به مسافران یک بلیط پرواز رایگان به مشهد پیشنهاد داده است

شرکت هواپیمایی آتا به عنوان غرامت به مسافران یک بلیط پرواز رایگان به مشهد پیشنهاد داده است

در پی اعتراض مسافران پرواز بغداد به یزد به دلیل تاخیر در پرواز و پیاده نشدن مسافران از پرواز مذکور ، هشت مسیر پروازی دیگر شرکت هواپیمایی آتا با تاخیر روبرو شد و رایزنی های ابتدایی مسئولین شرکت در فرودگاه با مسافرین نتوانست آنان را راضی کند تا از هواپیما پیاده شوند ، حالا رضوی نماینده هواپیمایی آتا در یزد به خبر نگار یزد فردا گفت : با تصمیم که توسط مدیران گرفته شد مقرر شده است که به هر کدام از مسافران بابت غرامت یک بلیط پرواز به مشهد مقدس اهدا شود تا شاید این موضوع جبرای تاخییر پرواز بغداد به یزد باشد ، اما تا لحظه تنظیم این خبر هنوز مسافران راضی نشده اند تا از هواپیما پیاده شوند 

اخبار مرتبط

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز