سی ویژگی افرادی که با زیبایی‌ها زندگی می‌کنند

سی ویژگی افرادی که با زیبایی‌ها زندگی می‌کنند
۱-به قلب خود مرتب سَر می‌زند

۲-برای فردی که وقت شناس است، هدیه می‌خرد

۳-از چیده شدن مرتب میوه‌ها در مغازه، لذت می‌برد

۴-از حیله کردن پرهیز می‌کند چون به سهم خود در طبیعت اعتماد دارد

۵-مخالفین خود را با احترام خطاب می‌کند

۶-از فردی که با همۀ مرام‌ها سازگار است، فاصله می‌گیرد

۷-چندین حلقه دوست دارد: از نزدیک‌ترین تا نوروز به نوروز

۸-هیچوقت و درهیچ شرایطی، فریاد بر نمی‌آورد

۹-به کسانی که در هنر، علم و ادبیات خلاقیت دارند، بسیارتوجه می‌کند

۱۰-با رفتارهای ریز و درشت سعی می‌کند اعتماد دیگران را جلب کند

۱۱-هر چند وقت یکبار به تماشای غروب می‌رود

۱۲-وقتی ورزش او تمام شد، خلقت را سپاس می‌گوید

۱۳-اشتباهات دیگران را در جمع مطرح نمی‌کند

۱۴-ساعت‌ها به رفت و آمد مورچه‌ها در انتقال آذوقه، نگاه می‌کند

۱۵-با گل‌ها، صحبت می‌کند

۱۶-بدون آنکه شبنم از هم بشکافد، آن را برمی‌دارد

۱۷-آنقدر وظیفه شناس است، به ندرت شخصی به او تذکر می‌دهد

۱۸-اصرار نمی‌کند

۱۹-از کسانی که عمر خود را صرف حفظ سمت کرده‌اند؛ فاصله می‌گیرد

۲۰-تمام زندگی خود را صرف پول درآوردن نمی‌کند

۲۱-با راه رفتن در جنگل، غرق صدای خزان می‌شود

۲۲-هر وقت می‌خواهد غیبت فردی را شروع کند به خود می‌گوید: کره زمین یک نقطه از کل کهکشان‌هاست

۲۳-با سکوت کلامی و رفتاری کوشش می‌کند تا ناسزاگویان را متوجه عمل خود کند

۲۴-مبهوت نقوش و رنگ‌آمیزی ابرها نزدیک به غروب است

۲۵-چون به خود احترام می‌گذارد همه جا یک شخصیت دارد

۲۶-انواع روش‌های غیر واکنشی را برای تحمل جهل به‌کار می‌گیرد

۲۷-برای شنیدن صدای آب رودخانه، وقت می‌گذارد

۲۸-اطرافیان عموماً می‌دانند او چه کارهایی انجام نمی‌دهد

۲۹-دو برابر مقداری که حرف می‌زند، کتاب می‌خواند و یک دهم آن، فکر می‌کند

۳۰-مبهوت راه رفتن آرام حشرۀ بسیار کوچک روی دست خود است

منبع: وب سایت دکتر سریع‌القلم

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز