سومین مرحله مانور مدیریت بحران آب در شهرستان های استان یزد برگزار شد

سومین مرحله مانور مدیریت بحران آب در شهرستان های استان یزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی رضا اشترزاده گفت : در شهر زارچ این مانور با سناریو خارج نمودن هر یک از مخازن ذخیره آب شرب موجود در شهر و چگونگی تحت پوشش قرار دادن شبکه توسط دیگر مخازن و چاه ها ی موجود و در شهر بافق با سناریو خارج نمودن هر یک از خطوط انتقال آبرسانی شبکه شهر و بررسی چگونگی تحت پوشش قرار دادن شبکه توسط دیگر خطوط برگزار شد .

اشترزاده هدف از برگزاری این مانور ها را بررسی و کنترل به روز بودن سیستم های آبرسانی و رفع نواقص آن ها عنوان کرد.

وی افزود : در شش ماه دوم سال جاری ، هر ماه مانور مدیریت بحران آب با سناریو های مختلف در شهرستان های استان یزد برگزار خواهد شد .

وی هم چنین از برگزاری مانور مدیریت بحران در حوزه آب با حضور چند استان مرکزی کشور با محوریت استان یزد به عنوان استان معین خبر داد و گفت : استان های کرمان ، اصفهان ، فارس و خراسان جنوبی معین یزد در این مانور شرکت خواهند کرد که با هماهنگی مدیر کل مدیریت بحران استان و در صورت آماده شدن امکانات تا پایان سال و یا اوایل سال آینده این مانور برگزار می شود.

 

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز