"سرپرست هیات پهلوانی و زورخانه ای استان یزد منصوب شد

“سرپرست هیات پهلوانی و زورخانه ای استان یزد منصوب شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد ، در حکم صادره از سوی علی دادگر سرپرست فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور آمده است : بنا به پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد ، موافقت فدراسیون و با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه هیئت های ورزشی ، بموجب این ابلاغ جنابعالی از ۲۳ آبان ۱۳۹۵ به عنوان سرپرست هیات پهلوانی و زورخانه ای یزد منصوب میشوید.

مقتضی است ضمن انجام وظایف محوله ، اقدامات لازم را برابر اساسنامه هیئت های ورزشی تحت نظارت فدراسیون و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان جهت برگزاری مجمع عمومی انتخابات رییس هیات در مدت۳ ماه معمول نمایید.

سلامتی و توفیق آن ارجمند فرهیخه و دیگر خادمین ورزش و آیین مقدس پهلوانی ایران زمین را در سایه حیدر کرار الگوی فرهنگ و مرام پهلوانی از پروردگار متعال خواستارم.

شایان ذکر است علیرضا حجتی پیش از این به سمت دبیر هیات پهلوانی و زورخانه ای استان یزد مشغول به فعالیت بود.

"سرپرست هیات پهلوانی و زورخانه ای استان یزد منصوب شد

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز