ز که نالیم که از ماست که بر ماست

ز که نالیم که از ماست که بر ماست

خبرنگار یزد فردا/بافق:متن ارسالی از شهروند بافقی :                                          **ز که نالیم که از ماست که بر ماست**روزهایی که از پی هم می‌آیند و می‌روند، برخی روزها پر خبرند و گاهی نیز روزها می‌گذرند و خبری در شهر نیست، گاه با نگارش برخی اخبار شاد می‌شویم و گاه اشک در چشمانمان حلقه می‌زند و آرزو می‌کنیم ای کاش می‌شد هیچ‌وقت  خبر رفتن طلائی مقدم تیتر نمی شد. بافق روزهای سختی را میگذراند….شهر بافق با رفتن طلائی امروز در کنج بی‌مهری مسئولین استان قرار گرفته یا شاید جور دیگر بیان کنیم آیا مردم بافق می توانند از مسئولین استانی انتظاری داشته باشند؟؟؟!!!این خبر چه بر سر بافق آوردفرماندار بافق رفت،هر چند در گذر تاریخ آدم های بزرگ درگیر بی‌مهری‌های زیادی شده اند ولی هرگز از عزم و اراده آنان در انجام وظیفه و رسالت خود نمی‌کاهد و مسئولین بی‌ادعا، صادق و دلسوزانه در سنگر انجام رسالت و وظیفه خود حقایق را بازگو میکنند.آن سوی قضیه مردم طبس غرق در شادی و نشاط و به خود می بالند که فرمانداری چون طلائی دارند.خوشا به غیرت مسئولین طبس، قطعا طبس افق های روشنی پیش رو خواهد داشت.افق های روشنی که در انتظار مردم همیشه مظلوم بافق بود اما با بی تدبیری سکان داران تدبیر و امید در استان تبدیل به یک رویا شد.

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز