روحانی نباید برای تغییر جنتی تسلیم می‌شد

درباره ترمیم کابینه و تغییراتی که خبرهایی از آن شنیده می‌شود باید بگویم که اگر خود دولت به این نتیجه رسیده باشد که ترمیم می‌تواند حرکت دولت را سریع‌تر کند، به اعتقاد من کار پسندیده‌ای است.
روحانی نباید برای تغییر جنتی تسلیم می‌شد

به گزارش یزدی نیوزتابش نماینده اردکان در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: درباره ترمیم کابینه و تغییراتی که خبرهایی از آن شنیده می‌شود باید بگویم که اگر خود دولت به این نتیجه رسیده باشد که ترمیم می‌تواند حرکت دولت را سریع‌تر کند، به اعتقاد من کار پسندیده‌ای است.

اما در مورد آقای جنتی ما فکر می‌کنیم تمکین نسبت به فشارها امر شایسته‌ای نیست مگر اینکه رییس‌جمهور دلیل دیگری برای این تغییر داشته باشد. با این حال همانطور که گفتم چند ترمیم کابینه را مفید می‌دانم. در مورد آقای جنتی خود آقای روحانی باید پاسخگوی افکار عمومی باشد. درست است که از سوی حامیان دولت هم انتقاداتی به عملکرد وزارت ارشاد وارد است اما الان بیشتر فشارها روی دولت برای تغییر وزیر ارشاد از سوی مخالفان دولت است و برای همین معتقدم رییس‌جمهور نباید تسلیم این فشارها شود.

اخبار مرتبط

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز