رئیس دانشگاه علمی ـ کاربردی یزد منصوب شد

با حکم رئیس دانشگاه علمی و کاربردی کشو، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی یزد شد.
رئیس دانشگاه علمی ـ کاربردی یزد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه یزد، با صدور حکمی از سوی محمدحسین امید، رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی کشور، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد به عنوان رئیس واحد استانی این دانشگاه منصوب شد.

در این حکم محمدصالح احمدی، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه یزد به عنوان رئیس واحد استانی یزد دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی کشور منصوب شده است.

احمدی از دهم خردادماه امسال سرپرستی این واحد را بر عهده داشت.

اخبار مرتبط

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز