دوره‌های ارتقای توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه یزد برگزار شد

دوره‌های ارتقای توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه یزد برگزار شد

به گزارش دریافتی از دفتر ارتباط با صنعت در این دوره تعداد ۴۰ نفر دانشجو شرکت داشتند که در طول سه هفته در ۶ جلسه از ۲۷ مهرماه تا ۱۴ آبان‌ماه، آموزش‌های لازم را در زمینه‌های ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده، بازاریابی و فروش، ‌ایجاد مدل کسب و کار، نوشتن طرح کسب و کار و امکان‌سنجی مالی اقتصادی طرح‌ها، ‌ارتقای توانمندی‌های شخصی و کار تیمی، ارتباطات و اصول مذاکره کسب کردند.

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز