در استانه برگزاری جلسه تودیع و معارفه کلید خورد / اعتراض مردم به رفتن زاده رحمانی+نامه ارسالی شورای شهر

در استانه برگزاری جلسه تودیع و معارفه کلید خورد / اعتراض مردم به رفتن زاده رحمانی+نامه ارسالی شورای شهر

‎پیام مردم خاتم به نماینده شان در مجلس شورای اسلامی ‎آقای صباغیان شما رابخدا سوگند می دهیم صدای

‎ مردم خاتم رابگوش مدیران ارشد استان برسانید؟ ‎جناب اقای صباغیان نماینده مردم خاتم درمجلس شورای اسلامی،احتراما به اطلاع می رسانیم ما جمعی از حامیان شما،با وجود رقابت های شدید نامزدها بدون کوچکترین چشم داشتی حاضربه حمایت از شما گردیده وبه انتخاب درست خود افتخار می کنیم وتنها انتظارمان بهبود وضعیت وتوسعه همه جانبه شهرستانمان خاتم با وجود فرماندار خدوم ومردمی مهندس زاده رحمانی بوده و است .ظاهرا زمان این اندیشه نیز با تغییر و جابجایی ایشان، همانند سایر تفکرات مردم زحمتکش ومظلوم خاتم، بسیار کوتاه وخشکیده گردید.جناب آقای صباغیان شما که خود را ناجی مردم زحمت کش وبی پناه معرفی می نمایید چرا با این جابجایی موافقت کردید ، ما حامیان شما درشهرستان خاتم …عاجزانه از شما درخواست احقاق حق داریم که به هرصورت ممکن مسئولین استانی( استاندار یزد) و کشوری رامتقاعد کنید که باغبان بهار خاتم را ازاین نهالستان تازه درحال رشد جدا نکنند ……..آقای صباغیان شما رابخدا سوگند می دهیم که صدای مردم خاتم رابگوش مدیران ارشد استان برسانید تا درتصمیم گرفته شده تجدید نظر نموده و فرماندار خدوم خاتم را به آغوش شهر غمزده و غبار آلود خاتم باز گردانند.

اعضای شورای اسلامی شهر خاتم نیز  با ارسال نامه ای جدا گانه مراتب نارضایتی خود را نسبت به این تصمیم ابراز کرده اند 

در استانه برگزاری جلسه تودیع و معارفه کلید خورد / اعتراض مردم به رفتن زاده رحمانی+نامه ارسالی شورای شهر

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز