حرکتی زیبا ازبانوان طبس، تجلیل از یک مادر در مراسم معارفه فرماندار

حرکتی زیبا ازبانوان طبس، تجلیل از یک مادر در مراسم معارفه فرماندار

یزدفردا:قاسمیا ن خبرنگاریزدفردا:در حاشیه مراسم  تودیع و معارفه  طلایی فرماندار ظبس بانوان طبسی با حرکتی ماندگار به سراغ مادر مهندس طلایی رفتند.

تصاویر قطعا گویا تر از……………

سرویس عکس یزدفردا :عکاس-حسن پور -قلی زاده

حرکتی زیبا ازبانوان  طبس، تجلیل از یک مادر در مراسم معارفه فرماندار

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز