ثبت جهانی فرش های دستباف استان یزد

فرش های دستباف یزد و اردکان تا کنون به ثبت جهانی رسیده و ثبت فرش های دستباف خاتم و تفت نیز در دستور کار قرار گرفته است .
ثبت جهانی فرش های دستباف استان یزد

به گزارش یزدی نیوزبزودی فرش دستباف شهرستانهای خاتم وتفت در سازمان جهانی مالکیت معنوی و نشان جغرافیایی وابسته به سازمان ملل متحد ثبت جهانی می شود

رئیس اداره فرش دستباف سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان یزد گفت : فرشهای دستباف شهرستان یزد واردکان پیشتر ثبت جهانی شده است وثبت فرش دستباف شهرستانهای خاتم و تفت نیز در دستور کار قرار دارد.

محمد مهدی نبی زاده افزود:در حال حاضر حدود چهل هزار بافنده فعال فرش دستباف در استان یزد وجود دارند که در سال دویست وبیست هزارمترمربع فرش درسال تولید می کنند.

وی گفت :متوسط هر متر مربع فرش دستباف یزد یک میلیون تومان است که درفرش های ریز به سه تا شش میلیون تومان می رسد.

اخبار مرتبط

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز