تغییر مدیرعامل ایرنا

به گزارش یزدی نیوزمنابع آگاه به ساعت ۲۴ خبردادند که با غیبت محمد خدادی مدیرعامل ایرانا درمراسم تودیع و معارفه وزیرجدید و قدیم ارشادفرهنگ اسلامی احتمال تغییر مدیرعامل ایرانا افزایش یافته است.
گفته می شود که با روی کار آمدن وزیرجدید دولت قصد دارد تیم اطلاع رسانی خودرا تقویت  کند و به همین دلیل جایگزین کردن فرد دیگری بجای خدادی افزایش یافته است.
در ماههای گذشته شمار قابل اعتنایی از افراد و احزاب سیاسی به ضعف اطلاع رسانی و پاسخگویی صریح و مناسب نهاد های اطلاع رسانی زیرنظر دولت اعتراض کردند.
نیروهای معترض به روش و شرایط پاسخگویی دولت باوردارند که نهادهای اطلاع رسانی تحت اختیار دولت مانند ایرنا و روزنامه ایران و معاونت اطلاع رسانی ریاست جمهوری در سه سال اخیر رفتاری منفعلانه داشته و ناتوان عمل کرده اند.

اخبار مرتبط

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز