تجلیل از مادر فرماندار طبس

تجلیل از مادر فرماندار طبس

یزدفردا:قاسمیا ن خبرنگاریزدفردا:در حاشیه مراسم  تودیع و معارفه  طلایی فرماندار ظبس بانوان طبسی با حرکتی ماندگار به سراغ مادر مهندس طلایی رفتند.

تصاویر قطعا گویا تر از……………

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز