بررسی نامگذاری خیابانی به نام "هاشمی رفسنجانی" در شورای شهر

بررسی نامگذاری خیابانی به نام “هاشمی رفسنجانی” در شورای شهر

اخبار مرتبط

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز