بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از باغ فخار و پارک بانوان حسن آباد

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از باغ فخار و پارک بانوان حسن آباد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد – حجت الاسلام زارع رئیس و عزت یادگار عضو شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق مدیر منطقه دو و نماینده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری و کارشناسان مربوطه از باغ فخار و پارک بانوان حسن آباد بازدید کردند.

در این بازدید مدیر منطقه دو شهرداری توضیحاتی در خصوص عملیات عمرانی و کاربریهای مورد نظر برای ساختمانهای موجود در باغ فخار و پارک بانوان حسن آباد ارائه نمود .

اعضای شورای اسلامی شهر یزد بر تسریع در روند اجرای عملیات عمرانی این مجموعه ها تاکید نمودند.

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز