اصلاح و بازسازی شبکه آبرسانی بازارچه شاهزاده فاضل یزد

اصلاح و بازسازی شبکه آبرسانی بازارچه شاهزاده فاضل یزد

به گزارش روابط عمومی ، محمد صادق صدری گفت : این عملیات با هدف حفظ و جلوگیری از خسارت به بناهای تاریخی و با هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال  اجرا شد .

صدری اظهارداشت : هم زمان با اجرای این عملیات ، استانداردسازی ۱۰۰مورد انشعابات آب در این محدوده انجام شده است .

وی افزود : این عملیات با استفاده از لوله های پلی اتیلن به اقطار ۶۳ ،۹۰ و ۱۱۰ میلی متر صورت گرفت .

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز